Rekisterinpitäjä

Filmlike Oy
2012007-7
Pohjolankatu 2 LH 3
00610 Helsinki

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja markkinointiin sekä palveluprosesseihimme liittyen. Rekisterinpitäjä Filmlike Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja lain vaatimuksiin perustuen ja asiakaspalveluun, asiakassuhteen ylläpitoon sekä markkinointiin liittyen.

Filmlike Oy:n tietosuojavastaavana toimii Henrik Kaukonen, henrik.kaukonen@filmlike.fi.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Filmlike Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua käyttäessäsi palveluitamme.

Filmlike Oy kerää myös aika-ajoin tai hankkii henkilötietoja sisäisistä tai ulkopuolisista tietokannoista (esimerkiksi LinkedIn, Facebook tai Google). Silloin tällöin vastaanotamme henkilötietojasi ja muuta tietoa yhteistyökumppaneiltamme, joka voidaan lisätä profiiliisi (mikäli profiili on luotu).

Filmlike Oy:n verkkosivuilla olevien evästeiden avulla kerättyjä tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen;
 • olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen;
 • verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen;
 • verkkosivujen tilastoinnin sekä mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa verkkoselaimesi estämään ne. Huomioithan kuitenkin, että useimmat selaimet ottavat evästeet käyttöön automaattisesti.

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan käyttöperusteisesti palvelutilanteissa asiakassuhteen ylläpitoon liittyen sekä markkinointitarkoituksissa.

Laki edellyttää, että henkilötietosi ovat koko ajan täsmällisiä ja ajan tasalla, minkä vuoksi saatamme hankkia henkilötietojasi ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

Filmlike Oy voi kerätä ulkopuolisilta tahoilta esimerkiksi päivitettyjä osoitetietoja ja väestötietoja sekä erilaisissa kampanjoissa markkinointiluvan antaneiden yhteistietoja.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin palvelun erillisissä ehdoissa ja tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, palveluiden käyttöä helpottavat tiedot, käyttöhistoriaa, tiedot uutiskirjeen tilaamisesta ja muut tiedot, jotka annat palveluita käyttäessäsi ja joiden avulla voimme huomioida tarpeesi paremmin.

Filmlike Oy voi kerätä ulkopuolisilta tahoilta esimerkiksi päivitettyjä osoitetietoja ja väestötietoja sekä erilaisissa kampanjoissa markkinointiluvan antaneiden yhteistietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Filmlike Oy kerää henkilötietoja eri tarkoituksiin. Käyttämistäsi palveluista riippuu, mitä henkilötietoja sinusta kerätään, ja millä tavoin ne kerätään. Asiakkailta kerätään tietoja palvelutilanteita varten, asiakassuhteen hoitoa varten sekä markkinointitarkoituksiin.

Käytämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Hallinnoidaksemme, tarjotaksemme, kehittääksemme ja ylläpitääksemme palveluitamme;
 • Käsitelläksemme palveluitasi koskevia varauksia ja tilauksia;
 • Ollaksemme yhteydessä sinuun esimerkiksi tekstiviestitse, muiden mobiilisovellusten välityksellä tai sähköpostitse;
 • Määrittääksemme vikoja, optimoidaksemme teknologiaa ja mahdollistaaksemme yhteydenoton varausta tai palveluiden toteuttamista koskevissa ongelmatilanteissa;
 • Analysoidaksemme ja parantaaksemme palveluiden laatua ja palvelukokemustasi;
 • Yksilöidäksemme kanssasi käytyä palveluita koskevaa viestintää, esimerkiksi luomalla sinulle profiilin ja lähettämällä sinulle tarjouksia, jotka vastaavat profiiliasi palveluiden käyttäjänä;
 • Analysoidaksemme palveluidemme tilastoja ja käyttäjien käyttäytymistä;
 • Parantaaksemme etujasi ja palvelukokemusta muilla tavoilla, joita uskomme sinun arvostavan;
 • Mainostaaksemme palveluitamme ja tuotteitamme, suoraan tai epäsuorasti, mukaan lukien käyttäytymiseen perustuva markkinointi.

Sinulla on oikeus veloituksetta ja milloin tahansa kieltää Filmlike Oy:n käsittelemästä sinua koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa siihen antamasi suostumus. Voit käyttää tätä oikeutta ottamalla yhteyttä Filmlike Oy:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse: henrik.kaukonen@filmlike.fi.

Henkilötietojen säilyttäminen ja siirtäminen

Filmlike Oy säilyttää asiakassuhteeseen perustuvia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti asiakassuhteen keston ajan sekä kolme (3) vuotta sen päättymisen jälkeen.

Markkinointirekisteriin suostumuksellasi annetut tiedot säilytämme niin kauan, kuin tieto on oikeaa tai eväät suostumuksesi tietojesi käsittelyä varten.

Filmlike Oy voi luovuttaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillensa yhteisten tilaisuuksien järjestelyjen näin edellyttäessä tai ulkopuolisen alihankkijan suorittamaa markkinointikampanjaa varten. Tällöin he käsittelevät tietojasi puolestamme ja antamiemme ohjeiden mukaan sopimusperusteisesti. Varmistamme aina tällaisissa tapauksissa, että tietojasi säilytetään ja käsitellään vain sopimuksessamme olevaan tarkoitukseen, ja että tiedot tuhotaan heti käsittelyn jälkeen.

Filmlike Oy voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Filmlike Oy on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

Henkilötietojen suojaus ja poistaminen

Filmlike Oy suojaa tietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein esimerkiksi katoamisen, muuntumisen tai oikeudettoman pääsyn varalta. Mukautamme turvatoimenpiteemme vastaamaan teknologian jatkuvaa kehittymistä.

Poistamme henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tietoja kolme (3) vuotta, poistamme/korjaamme asiakasrekisterissämme olevan virheellisen tiedon, tai poistamme tiedot, kun perusteita tietojen käsittelylle ei enää ole. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset on kuvattu yllä olevassa kohdassa “Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset” ja tietosuojaehdoissa.

Muut sovellukset/sivustot

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai sivustoihin, joita Filmlike Oy ei ylläpidä. Tämä tietosuojakäytäntö soveltuu ainoastaan palveluiden käyttöön. Filmlike Oy ei vastaa linkitettyjen sovellusten/sivustojen sisällöstä tai näiden sivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen muuttaminen, poistaminen ja tarkastaminen

Filmlike Oy varmistaa, että Filmlike Oy:n henkilökunnalla ja niillä yhteystyökumppaneillamme, jotka henkilötietoja käsittelevät, on selkeät ohjeet henkilötietojen käsittelyä varten, ja määrittelee ne tarkoitukset, joita varten yhteistyökumppanimme saavat henkilötietoja käsitellä. Jos henkilötietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksista Filmlike Oy:lle lähettämällä viestin osoitteeseen henrik.kaukonen@filmlike.fi. Filmlike Oy ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että tiedot ovat vanhentuneita tai epätäsmällisiä, jos olet laiminlyönyt muutoksista ilmoittamisen.

Filmlike Oy korjaa tai poistaa epätäsmällisen tai puutteellisen tiedon pyydettäessä tai havaittuaan itse tämän. Sinulla on myös oikeus saada maksutta kopio itseäsi koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Tällainen tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitettuna: Tietosuojavastaava, Filmlike Oy, Pohjolankatu 2 LH 3, 00610 Helsinki sinun allekirjoittamana, oikeaksi todistettuna ja sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi (jota käytetään viestinnässä Filmlike Oy:n kanssa). Kopio henkilötiedoista lähetetään rekisteröityyn osoitteeseesi yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Filmlike Oy on vastaanottanut pyyntösi. Huomioithan, että kotipaikkasi voi vaikuttaa siihen, kuinka usein sinulla on oikeus saada tällainen kopio.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi myöhempään henkilötietojesi käsittelyyn (ei taannehtivasti) ottamalla yhteyttä henrik.kaukonen@filmlike.fi, jolloin Filmlike Oy lopettaa henkilötietojesi käsittelyn, mikäli laki ei vaadi meitä säilyttämään tietoja. Suostumuksen peruuttaminen ei myöskään vaikuta käsittelyyn, johon Filmlike Oy:llä on oikeus ilman suostumustasi (esimerkiksi tekemiesi varauksien täyttämiseen), mutta se voi kuitenkin aiheuttaa palveluiden huonontumista asiakaspalvelutilanteissa, kun tietojasi ei löydy järjestelmästämme.

Luovuttaminen

Jos myymme, uudelleenjärjestelemme tai muutoin luovutamme liiketoimintamme joko kokonaan tai osittain, voidaan henkilötietosi luovuttaa samanaikaisesti.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia Filmlike Oy:n suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ja sen tietosuojaehtojen ja soveltuvan lainsäädännön noudattamiseen liittyen, olethan yhteydessä Filmlike Oy:n sähköpostitse henrik.kaukonen@filmlike.fi tai postitse osoitteella Tietosuojavastaava, Filmlike Oy, Pohjolankatu 2 LH 3, 00610 Helsinki.