Haastatteluvideo eriarvoisuudesta pohjustaa “Post 2015” uutta voimaantulevaa maailmanlaajuista kehitysohjelmahanketta ja herättää keskustelua projektin loppusuoralla. Tämä vuosituhattavoitteiden jälkeinen ohjelma, uudet kestävän kehityksen tavoitteet, koskee kaikkia valtioita, ei siis ainoastaan kehitysmaita. Tämä tarkoittaa myös Suomeen kohdistuvia tavoitteita ja velvoitteita.

Tuotanto: Filmlike Oy
Tilaaja: Kepa ry